Styrelsen

Stiftelsen Skånsk Framtid / Skåneländska Flaggans Dag

Göran Hansson, Eslöv - Ordförande. Åsa Hansson, Landskrona - Vice ordförande.Malte Lewan, Lund - Kassör. Caroline Hulting Lindgren, Landskrona - Ledamot. Sven Rosborn, Malmö - Ledamot. Stefan Edenborg, Kristianstad - Ledamot. Sven-Olle R Olsson, Malmö - Ledamot.****

Stiftelsens stadgar