Regler

Vem kan bli Årets skåning?

Varje år sedan 1967 har man valt och korat Årets skåning. Det är allmänheten som väljer bland kandidaterna genom röstning. Bland dem som korats finns personer inom bl.a. underhållning, litteratur, teater, idrott och kyrka. Några har fått utmärkelsen två gånger beroende på att deras aktiviteter har sträckt sig över en lång tidsperiod. Nya stadgar tillåter dock inte att en person numera kan få utmärkelsen mer än en gång. Hedersutnämningen Årets skåning är prestigefylld och uppskattad.

Kriterierna för nomineringen är följande:

Årets skåning skall ha gjort god PR för Skåne och Skåneland. Den typ av "god PR för Skåne" som här åsyftas är:

  • Kandidater till Årets skåning skall ha en bred folklig förankring
  • De skall ha en verksamhet som når ut till en bred allmänhet.
  • Man kan endast utses till Årets skåning en gång.
  • Den anda som styrt korandet sedan 1967 skall fortsätta.

Vem har blivit Årets skåning under åren som gått? Listan finns här.


****