Historia

Skåneländska Flaggans Dag

Skåneländska Flaggans Dag firades för första gången 1967. Platsen var Bialitt, en kaffestuga på vägen mellan Marieholm och Röstånga. Skaparen av Skåneländska Flaggans Dag och institutionen Årets Skåning var Limhamnsbon Sigge Hinderoth. Han var den drivande kraften i den förening som han startat för ändamålet - Skånska Flaggans Vänner. Sigge Hinderoth var djupt engagerad i flaggdagen fram till sin död i början på 1990-talet.

Året 1991 överfördes ansvaret för flaggdagen till en ny ledning som valdes av föreningens medlemmar. Man valde att byta namn till Kulturföreningen Skånelands Flagga och fortsatte att driva aktiviteterna i Skånska Flaggans Vänners anda. Avsikten med detta var att lyfta flaggdagen till en ny nivå med ett utökat regionalt kulturinslag. Firandet av flaggdagen stöddes av Region Skånes regionfullmäktige både på det ekonomiska som administrativa planet.

Sedan mitten av 1990-talet har man breddat engagemanget för flaggdagen. Kulturlivet, massmedia och näringslivet har på olika sätt stött verksamheten.

År 2003 beslutade Kulturföreningen Skånelands Flagga att det var dags för nästa steg i utvecklingen. Man grundade en ny organisation - Stiftelsen Skåneländska Flaggans Dag - som från och med år 2004 fått ansvaret för att genomföra flaggdagen och kora Årets skåning.

Flaggdagen firas den tredje söndagen i juli vilket gjorts sedan 1967. Årets skåning koras vid ett för mottagaren lämpligt tillfälle under senhösten varje år.


****