FUEN Minority SafePack

- en miljon underskrifter för mångfald i Europa


Undertecknar petitionen gör man här

(välj stat och klicka på ”Skriv på”).

FUEN har tagit initiativ till ett projekt som skall leda till ett bättre skydd för Europas 50 miljoner medborgare som anser sig tillhöra minoritetsgrupper inom EU - Minority Safepack Initiative. Projektet ligger inom ramen för EU:s Medborgarinitiativ tillsammans med andra pågående initiativ . Genom att samla in 1 miljon underskrifter från hela Europa blir EU-kommissionen tvingad att ta hänsyn till projektets krav och önskemål. Proceduren är ett resultat av en EU-förordning (lag) som utfärdats av Europaparlamentet och Rådet.

FUEN Minority SafePack initiativet har följande krav och önskemål:

  • Förhindra att Europas småspråk utplånas.
  • Alla kulturer är jämbördiga och lika värdefulla.
  • Språkanvändning skall ha lika möjligheter.
  • Man skall känna sig hemma i sin region.
  • Regional massmedia skall kunna ses och höras inom hela EU (Stoppa geoblockering).
  • Rättigheter för statslösa (som i Baltikum)

Programmet i sitt ursprung kan ses längst ner på denna websida. Där finns också ett meny med frågor & svar för den som vill veta mer.

Minority SafePack-projektet har potentialen att förbättra möjligheterna för regionerna att utvecklas – både kulturellt, språkligt och ekonomiskt. Därför bör alla som har ett regionalt hjärta stödja kampanjen. SSFD stödjer projektet i vår region för att få så många som möjligt att underteckna initiativet/petitionen. Deadline är den 3 april 2018. Hur många som hittills undertecknat från de olika medlemsstaterna ser ni här (klicka på ”Se alla länder”).

Vi noterar att svenska staten kräver att man noterar sitt personnummer för att undertecknandet skall vara giltigt. Andra medlemsstater nöjer sig med registrerad bostadsadress. För att EU ska ta hänsyn till ett medborgarinitiativ måste EU få en miljon underskrifter totalt och ett minimiantal (tröskelvärde) i minst sju EU-länder. Rumänien är den enda stat som hittills uppnått tröskelvärdet. I skrivande stund börjar antalet underskrifter närma sig 100 000 varav 181 från Sverige.


Undertecknar petitionen gör man här

(välj stat och klicka på ”Skriv på”).

Fantastiskt om även andra organisationer kunde stödja initiativet.